องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 176 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก [ 26 มิ.ย. 2567 ]10
2 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง ขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์ ส่งเสริมและแก้ไขปัญหายาเสพติด [ 26 มิ.ย. 2567 ]11
3 ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [ 2 เม.ย. 2567 ]13
4 ประกาศกำหนดมาตราฐานการลงเวลาปฏิบัติราชการและการลาเบื้องต้น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน [ 28 ก.พ. 2567 ]15
5 รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยที่ 2 ครั้งที่2 [ 16 ก.พ. 2567 ]3
6 อัพเดตตารางการเก็บขยะองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง [ 5 ก.พ. 2567 ]12
7 โรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้ [ 24 ม.ค. 2567 ]16
8 เตรียมพร้อมรับมือสู้ภัยแล้ง ปี 2567 [ 19 ม.ค. 2567 ]14
9 ประกาศ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ภาษาไทย) [ 19 ม.ค. 2567 ]12
10 ประกาศ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ภาษาอังกฤษ) [ 19 ม.ค. 2567 ]9
11 รู้หรือไม่ เผา หญ้า ขยะ มีความผิดทางกฎหมาย [ 12 ม.ค. 2567 ]9
12 "การคัดแยกขยะในสำนักงาน" เพื่อให้การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในอาคาร/สำนักงาน [ 15 ธ.ค. 2566 ]15
13 ลอยกระทงปลอดภัย ห่างไกลอันตราย [ 23 พ.ย. 2566 ]9
14 ประชาสัมพันธ์ การเปิดยืนยันสิทธิการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2568 [ 25 ต.ค. 2566 ]27
15 กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอแจ้งประกาศปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 24 ต.ค. 2566 ]24
16 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา [ 18 ต.ค. 2566 ]14
17 ศกร.ตำบลดอนทอง ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2566 [ 12 ต.ค. 2566 ]23
18 สถิติการใช้ลานกีฬาตำบลดอนทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]4
19 ประชาสัมพันธ์ลานกีฬาและเครื่องออกกำลังกายในหมู่บ้านตำบลดอนทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]5
20 ประกาศแบบ สด.38 [ 11 ก.ย. 2566 ]25
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9