องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
ข้อบัญญัติเรื่องอื่น ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การติดตั้งตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]23
2 ข้อบัญญัติ การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 [ 18 ธ.ค. 2562 ]33
3 ข้อบัญญัติ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562 [ 9 ธ.ค. 2562 ]33
4 ข้อบัญญัติ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 30 ส.ค. 2560 ]33
5 ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยหรือปล่อยสัตว์ [ 7 ส.ค. 2560 ]23