องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหาร ประจำปี 2566 [ 11 เม.ย. 2566 ]8
2 ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต [ 17 ม.ค. 2566 ]1
3 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ. 2556 [ 4 เม.ย. 2565 ]67
4 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 4 เม.ย. 2565 ]68
5 แผนอัตรากำลัง3ปี ประจำปีงบประมาณ2564-2566 [ 4 เม.ย. 2565 ]70
6 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564-2566 [ 4 เม.ย. 2565 ]65
7 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหาร ประจำปี 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]67