องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
คู่มือหรือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 4 เม.ย. 2565 ]24
2 คู่มือการปฏิบัติงานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 4 เม.ย. 2565 ]100
3 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี [ 4 เม.ย. 2565 ]93
4 คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 4 เม.ย. 2565 ]97
5 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 12 มี.ค. 2565 ]98
6 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 11 มี.ค. 2565 ]101
7 คู่มือการปฏิบัติงานการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด [ 11 มี.ค. 2565 ]97
8 คู่มือประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงาน [ 11 มี.ค. 2565 ]91
9 คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน [ 16 ก.พ. 2565 ]89