องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ