องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 5 เม.ย. 2566 ]22
2 ข้อมูลเชิงสถิติงานซ่อมไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 4 เม.ย. 2565 ]93
3 ข้อมูลเชิงสถิติงานขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 4 เม.ย. 2565 ]88
4 ข้อมูลเชิงสถิติงานจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 4 เม.ย. 2565 ]87
5 ข้อมูลเชิงสถิติการขออนุญาตก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 4 เม.ย. 2565 ]93
6 ข้อมูลเชิงสถิติการขออนุญาตขุดดิน - ถมดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 4 เม.ย. 2565 ]92
7 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน [ 30 ต.ค. 2563 ]93