องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
สำนักปลัด
ว่าที่ร้อยตรี ยุทธนา  พงษ์เฉลิม


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


เบอร์โทร 095-9950599
-ว่าง-


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางทิพมาร์ถ  ชงขุนทด


หัวหน้าสำนักปลัด

โทร. 089-8060550

นายปิยะพันธุ์  เผือกฟัก

-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคลปฏิบัติการ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร.086-4106631-ว่าง-
-ว่าง-
นักวิเคราหะ์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานป้องกันนางปิยะภัทร   รักษ์มณี -ว่าง- -ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร.098-2721643

นายสุริเยนทร์  ปลื้มนิยม นายลำเพย  สนธิ -ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
โทร.092-7992576
โทร.095-5135279