องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
คณะผู้บริหารนายพรเทพ ราชวัตร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์โทร 094-8795359
นายมนตรี ระวังการณ์ นายพิสิทธิ์ ราชวัตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร 063-1843521 เบอร์โทร 083-2020895


นางกาญจนา จิตตะระ

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์โทร 081-1428890