องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
 


โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2566


วันที่ 13 เมษยน พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง นำโดย นายพรเทพ  ราชวัตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีหญิง สายสุนี  ไกรนรา นายอำเภอหนองโดน เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ กิจกรรมจัดขึ้น ณ บริเวณลานข้างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี

2023-06-03
2023-06-03
2023-05-25
2023-04-17
2023-04-10
2023-04-06
2023-03-31
2023-03-30
2023-03-21
2023-03-21