องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
 


ร่วมประเพณีงานน้ำขาว สักการะเจ้าแม่ทองคำ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านกระทุ่มใบมัน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทอง


วันที่ 31 มีนาคม 2566

ประเพณีงานน้ำขาว สักการะเจ้าแม่ทองคำ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านกระทุ่มใบมัน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ชาวบ้านจะทำน้ำขาว (น้ำเมา) แล้วนำมาถวายเจ้าแม่ เป็นประจำทุกปี ผู้นำหมู่บ้านถือโอกาสนี้ รดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่ ขอพรให้ทุกคนมีความสุข กิจการรุ่งเรือง สุขภาพแข็งแรง ในการนี้ นายพรเทพ ราชวัตร์ นายก อบต.ดอนทอง น.ส.สุจิตตา เพ็ชรไม้ กำนันตำบลดอนทอง นางสำราญ เงินกร รองประธานสภา อบต.ดอนทอง นายปิยะ ชมวนา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านกระทุ่มใบมัน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

2023-08-30
2023-08-23
2023-08-22
2023-08-21
2023-08-17
2023-08-16
2023-08-15
2023-08-12
2023-08-12
2023-08-09