องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
 


เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายเหตุวาตภัย ในพื้นที่ตำบลดอนทอง รอบ ๒


วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นายพรเทพ ราชวัตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง

มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย จำนวน ๔ หลัง

 

2024-05-24
2024-05-23
2024-05-23
2024-05-14
2024-05-09
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-23
2024-04-19
2024-04-16