องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
 


เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ซ่อมแซมท่อประปาที่ชำรุดให้ใช้งานได้ตามปกติ


วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นายพรเทพ ราชวัตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมท่อประปาที่ชำรุด เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ จำนวน ๓ จุด บริเวณ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนทอง

 

2024-05-24
2024-05-23
2024-05-23
2024-05-14
2024-05-09
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-23
2024-04-19
2024-04-16