องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
 


กองช่างลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟทางสาธารณะที่ชำรุดให้ใช้งานได้ตามปกติเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตำบลดอนทอง


วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นายพรเทพ ราชวัตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง มอบหมายให้ กองช่างลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมไฟทางสาธารณะที่ชำรุด เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตำบลดอนทอง

2024-05-24
2024-05-23
2024-05-23
2024-05-14
2024-05-09
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-23
2024-04-19
2024-04-16