องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
 


ซ่อมแซมถนนสาย สบ.ถ 57-11 (บ้านใดใหญ่-หนองแร่) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการสัญจรของประชาชน


วันที่ ๗ - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายกพรเทพ ราชวัตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง พร้อมด้วย นายพิสิทธิ์ ราชวัตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง นายนฤนาท แตงนวม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง ลงพื้นที่ควบคุมการซ่อมแซมถนนสาย สบ.ถ 57-11 (บ้านใดใหญ่-หนองแร่) โดยการลงหินเขื่อน ในจุดที่น้ำท่วมขังเป็นแอ่งลึก และลงหินคลุก พร้อมปรับเกรดบดอัด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการสัญจรของประชาชนตำบลดอนทองและพื้นที่ใกล้เคียง

2024-01-31
2024-01-17
2024-01-12
2024-01-08
2024-01-04
2024-01-03
2024-01-02
2024-01-02
2023-10-30
2023-10-26