องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจแก่ครอบครัว แรงงานไทยในอิสราเอล


วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายพรเทพ ราชวัตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง ได้มอบหมายให้ นางทิพมาร์ถ ชงขุนทด หัวหน้าสำนักปลัด ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจแก่ครอบครัว แรงงานไทยในอิสราเอล ราย นายมานะ ตลับนาค ณ บ้านเลขที่ ๑๐๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนทอง ซึ่งเป็นแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในรัฐอิสราเอล

2024-01-31
2024-01-17
2024-01-12
2024-01-08
2024-01-04
2024-01-03
2024-01-02
2024-01-02
2023-10-30
2023-10-26