องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
 


เข้าร่วมประชุมประชาคม เรื่อง การบริหารจัดการน้ำ เพื่อการเกษตรในพื้นที่ตำบลดอนทอง


วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายพรเทพ ราชวัตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง พร้อมทีมผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมประชาคม เรื่อง การบริหารจัดการน้ำ ในฤดูกาลนี้ (เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมีนาคม) แสดงความคิดเห็น เสนอแนะเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งวันนี้ได้ข้อสรุปร่วมกัน ในเรื่องของการเปิด-ปิดประตูน้ำ เพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในลำคลองให้ได้มากที่สุด ณ วัดกองทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนทอง

2024-01-31
2024-01-17
2024-01-12
2024-01-08
2024-01-04
2024-01-03
2024-01-02
2024-01-02
2023-10-30
2023-10-26