องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา


วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายพรเทพ ราชวัตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกัน อบต.ดอนทอง ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคระบาดของโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และให้คำแนะนำในการป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลายในพื้นที่ ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนทอง

2024-01-31
2024-01-17
2024-01-12
2024-01-08
2024-01-04
2024-01-03
2024-01-02
2024-01-02
2023-10-30
2023-10-26