องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
 


เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศ โครงการศึกษาความเหมาะสม ปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียมและเริงราง


วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายพรเทพ ราชวัตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนทอง พร้อมด้วย นายมนตรี ระวังการณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนทอง เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศ โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียมและเริงราง ณ ที่ว่าการอำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี โดยมีข้อหารือเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ในฤดูกาลทำนารอบต่อไป ซึ่งนายกพรเทพ ได้แจ้งปัญหาของพื้นที่ตำบลดอนทองทั้งในช่วงฤดูฝน ฤดูแล้ง ที่เราได้พบเจอมา ซึ่งจะได้นำมาแจ้งให้กับผู้นำชุมชนทราบต่อไป

2024-01-31
2024-01-17
2024-01-12
2024-01-08
2024-01-04
2024-01-03
2024-01-02
2024-01-02
2023-10-30
2023-10-26