องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตำบลดอนทอง


วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายพรเทพ ราชวัตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ยุทธนา พงษ์เฉลิม ปลัดอบต.ดอนทอง ร่วมกับ นายชำนาญ แตงจุด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตำบลดอนทอง เพื่อเตรียมรับมืออุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในตำบลดอนทองให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

2024-05-24
2024-05-23
2024-05-23
2024-05-14
2024-05-09
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-23
2024-04-19
2024-04-16