องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตำบลดอนทอง


วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายพรเทพ ราชวัตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ยุทธนา พงษ์เฉลิม ปลัดอบต.ดอนทอง ร่วมกับ นายชำนาญ แตงจุด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตำบลดอนทอง เพื่อเตรียมรับมืออุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในตำบลดอนทองให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

2024-01-31
2024-01-17
2024-01-12
2024-01-08
2024-01-04
2024-01-03
2024-01-02
2024-01-02
2023-10-30
2023-10-26